ستاره بهار،گروه تجاری ستاره بهار،برنج آتشی،گوشت،منجمد،برزیلی،هندی،ایرانی،شکر،قند،رب،تن ماهی،مواد غذایی،روغن،چای،حبوبات

| English